Thai

เพิ่มหรือลบลายน้ำใน Word (DOC/DOCX) โดยใช้ C++

ลายน้ำมักใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือลักษณะของเอกสาร คุณสามารถเพิ่ม/แทรกหรือลบลายน้ำในเอกสาร Word (DOC/DOCX) โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C++ ตัวอย่างเช่น เอกสาร word มีข้อมูลลับและคุณต้องการเพิ่มลายน้ำในไฟล์ จากนั้นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Aspose.Words for C++ API
ตุลาคม 20, 2020 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา