Thai

ตรวจหาสัญลักษณ์ละตินในแบบอักษร TrueType และ Type1 โดยใช้ Java

ฟอนต์คือชุดของอักขระที่พิมพ์หรือแสดงได้ซึ่งมีรูปแบบ น้ำหนัก ฯลฯ ต่างกัน ฟอนต์เหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มรูปลักษณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันให้กับเอกสารหรือเว็บเพจตามความต้องการที่แตกต่างกัน ไฟล์ฟอนต์ประกอบด้วยการออกแบบและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับฟอนต์ ในบทความนี้ เราจะใช้ไฟล์ฟอนต์เพื่อตรวจสอบว่าฟอนต์รองรับสัญลักษณ์ละตินหรือไม่โดยทางโปรแกรมกับ Java
สิงหาคม 17, 2021 · 2 min · มูฮัมหมัด อาหมัด