Thai

การแก้ไขภาพเอียงใน Java

ในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ ภาพเอียงคือมุมเบี่ยงเบนของชุดภาพสี่เหลี่ยม เป็นที่รู้จักกันว่าการเอียงภาพหรือการบิดเบือน JPEG ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขภาพเอียงใน Java
พฤศจิกายน 8, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน

การแก้ไขภาพเอียงในการประมวลผลภาพโดยใช้ C#

ในการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ เราจำเป็นต้องวางตำแหน่งกล้องและเซ็นเซอร์ของเราให้ถูกต้อง แต่สิ่งนี้มักจะนำไปสู่การบิดเบือนอย่างมาก ในทำนองเดียวกัน เมื่อสแกนด้วยสแกนเนอร์ บางครั้งการจัดตำแหน่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้ รูปภาพและภาพถ่ายที่สแกนจึงมีความเอียงเล็กน้อย (เอียง) ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขความเอียงในการประมวลผลภาพโดยใช้ C#
ตุลาคม 4, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน