Thai

แปลง DGN เป็น DWF หรือ DWFX ใน C#

เราสามารถส่งออกภาพวาด 2D หรือ 3D จากไฟล์ DGN ไปยังเอกสาร DWF หรือ DWFX โดยทางโปรแกรม ซอฟต์แวร์ CAD สร้างและรองรับไฟล์ DGN การแปลงนี้อนุญาตให้มีรูปแบบพกพาสำหรับการแบ่งปันภาพวาด บทช่วยสอนนี้จะสอนวิธีใช้ C# เพื่อแปลงไฟล์ DGN เป็น DWF หรือ DWFX
กันยายน 24, 2022 · 2 min · เดนิส เดเมนโก้