Thai

การสแกนเอกสารในภาษาจาวา

คุณสามารถสแกนเอกสารใน Java เพื่อเก็บถาวร ป้อนข้อมูล หรือจัดการเอกสาร ใช้ OMR หรือ OCR สำหรับ Optical Mark Recognition, Optical Character Recognition เพื่อดึงข้อมูลจากเอกสารใดๆ
พฤษภาคม 19, 2023 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา