Thai

สร้างไฟล์ PDF ที่ติดแท็กใน C# .NET

ไฟล์ PDF ที่ติดแท็กคือ PDF ประเภทหนึ่งที่ใช้แท็กเพื่อกำหนดโครงสร้างเชิงตรรกะของเนื้อหาในเอกสาร ใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การอ่านสำหรับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือและโปรแกรมอ่านหน้าจอ ในโพสต์ที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการสร้างไฟล์ PDF ภายในแอปพลิเคชัน .NET ในบทความนี้ เราจะสาธิตวิธีสร้างไฟล์ PDF ที่ติดแท็กใน C# .NET
พฤษภาคม 20, 2022 · 4 min · อุสมาน อาซิซ