Thai

นำเข้าผู้ติดต่อ Gmail ใน C# .NET

Gmail เป็นบริการอีเมลที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายโดย Google นอกเหนือจากการส่งและรับอีเมลแล้ว ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมาย เช่น การตอบกลับอัตโนมัติ การแชท ฯลฯ ในฐานะโปรแกรมเมอร์ คุณอาจเจอสถานการณ์นี้เมื่อจำเป็นต้องนำเข้าผู้ติดต่อจากบัญชี Gmail ใดบัญชีหนึ่ง เพื่อให้สำเร็จจากภายในแอปพลิเคชัน .NET บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการนำเข้าผู้ติดต่อจาก Gmail ใน C# .NET ยิ่งกว่านั้น เราจะสาธิตวิธีดึงข้อมูลผู้ติดต่อจากกลุ่มอีเมลเฉพาะ
มกราคม 19, 2022 · 7 min · อุสมาน อาซิซ