Thai

การทำงานกับรายการแจกจ่ายในไฟล์ Outlook PST โดยใช้ C #

รายชื่อการแจกจ่ายหรือที่เรียกว่ากลุ่มที่ติดต่อเป็นคุณลักษณะที่มีประโยชน์ใน Microsoft Outlook หากคุณทำงานกับไฟล์ Outlook PST ในแอปพลิเคชัน C# คุณอาจพบว่าการโต้ตอบกับรายชื่อการแจกจ่ายอาจมีประโยชน์ ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการทำงานกับรายชื่อการแจกจ่ายในไฟล์ Outlook PST โดยใช้ C#
พฤศจิกายน 11, 2023 · 2 min · มาร์การิต้า ซาโมดูโรวา