Thai

หมุนข้อความภายในเอกสาร PDF ใน C#

PDF กลายเป็นรูปแบบเอกสารปกครองในโลกดิจิทัล การสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มทำให้เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสร้างและแบ่งปันเอกสาร เช่น บทความวิจัย ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ในขณะที่สร้าง PDF โดยทางโปรแกรม คุณมักจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งและการวางแนวของข้อความตามเค้าโครงของ เอกสาร ในบทความนี้ เราจะสาธิตวิธีการหมุนข้อความภายในเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมใน C# .NET
พฤษภาคม 13, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ

เพิ่มข้อความในเอกสาร PDF โดยใช้ C#

รูปแบบ PDF ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างเอกสารประเภทต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ รายงานทางการเงิน ประวัติย่อ ฯลฯ ในโลกของระบบอัตโนมัติ เอกสาร PDF ถูกสร้างขึ้นและจัดการจากภายในเว็บหรือแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป ด้วยเหตุนี้ ในบางกรณี คุณอาจต้องเพิ่มข้อความลงในไฟล์ PDF ที่มีอยู่โดยทางโปรแกรม บทความนี้แสดงวิธีเพิ่มข้อความในเอกสาร PDF โดยใช้ C#
สิงหาคม 26, 2021 · 3 min · อุสมาน อาซิซ