Thai

สร้างแฟลตไฟล์ ZIP ใน C#

บ่อยครั้ง คุณจะได้รับไฟล์ ZIP ที่มีไฟล์ ZIP อื่นๆ อยู่ภายใน ซึ่งสร้างโครงสร้างที่ซ้อนกันของไฟล์เก็บถาวร ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจต้องการโครงสร้างแบบเรียบโดยแตกไฟล์ ZIP ภายในทั้งหมดลงในไฟล์เก็บถาวรภายนอก ในการดำเนินการนี้โดยทางโปรแกรม บทความนี้แสดงวิธีสร้างไฟล์ ZIP แบบแฟลตใน C#
มกราคม 17, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ