Thai

วาดรูปร่างใน Java: เส้น ส่วนโค้ง วงรี และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ในบางกรณี คุณอาจต้องสร้างวัตถุต่าง ๆ โดยการวาดรูปร่างต่าง ๆ เช่น วงกลม เส้น สี่เหลี่ยม ฯลฯ นอกจากนี้ คุณอาจต้องวาดรูปร่างเหล่านี้บนรูปภาพสำหรับคำอธิบายประกอบ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวาดรูปร่างโดยทางโปรแกรมใน Java โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวาดเส้น วงรี ส่วนโค้ง และสี่เหลี่ยม และสร้างภาพเหล่านั้น
พฤศจิกายน 11, 2022 · 3 min · อุสมาน อาซิซ