Thai

เพิ่ม แทรก หรือวาดข้อความบน PNG, JPEG, TIFF, ไอคอน, ภาพ GIF โดยใช้ C#

เราเห็นหรือสร้างภาพจำนวนมากสำหรับข้อมูลภาพ บางครั้งคุณจำเป็นต้องเพิ่มหรือวาดข้อความบนรูปภาพในลักษณะที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขข้อความนั้นได้ ลายน้ำของรูปภาพเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุด ในทำนองเดียวกัน การติดฉลากหรือการตรวจสอบภาพอาจต้องมีการวาดข้อความด้วย
กุมภาพันธ์ 28, 2021 · 3 min · ฟาร์ฮาน ราซา