Thai

ฝังหรือแยกวิดีโอในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Java

งานนำเสนอ PowerPoint มักจะมีเฟรมวิดีโอเพื่อแสดงบางสิ่งหรือเพื่อดึงดูดผู้ชม ในหลายกรณี มีการใช้วิดีโอเพื่อประหยัดเวลาและทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับวิดีโอในไฟล์ PowerPoint โดยทางโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทความจะกล่าวถึงวิธีการฝังหรือแยกวิดีโอในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Java
กันยายน 20, 2021 · 3 min · อุสมาน อาซิซ