Thai

เข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์ Excel โดยใช้ Java

MS Excel มีคุณลักษณะมากมายให้คุณเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น คุณสามารถดำเนินการคำนวณ สร้างแผนภูมิ ตลอดจนกำหนดตรรกะที่กำหนดเองของคุณโดยใช้โมดูล VBA รู้ถึงความสำคัญของข้อมูลในสเปรดชีต MS Excel ช่วยให้คุณสามารถปกป้องสมุดงานโดยใช้การเข้ารหัส นอกจากนี้ คุณสามารถใส่รหัสผ่านป้องกันไฟล์ Excel เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามนั้น บทความนี้ครอบคลุมวิธีเข้ารหัส/ถอดรหัสและป้องกันด้วยรหัสผ่านไฟล์ Excel โดยใช้ Java
กุมภาพันธ์ 2, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ