Thai

ตั้งค่าการบันทึกกิจกรรมใน EWS Client โดยใช้ C# .NET

การบันทึกใช้สำหรับการดีบัก เช่นเดียวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ข้อมูลนี้เขียนลงในไฟล์ที่เรียกว่าบันทึก ไฟล์บันทึกมีข้อมูลระบบเกี่ยวกับการทำงานของแอปพลิเคชันไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการของผู้ใช้หรือโปรแกรม ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีตั้งค่าการบันทึกกิจกรรมไคลเอนต์ EWS โดยใช้ C# .NET
พฤศจิกายน 17, 2022 · 3 min · ดมิทรีซาโมดูรอฟ