Thai

เครื่องคิดเลขเกรดออนไลน์ - เครื่องคิดเลขให้คะแนนตัวอักษรฟรี

บทความนี้จะอธิบายวิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์แบบทดสอบหรือคะแนนสอบผ่านสำหรับการทดสอบหรือการสอบ คุณสามารถตรวจสอบระดับการให้เกรดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายรวมถึงคะแนนที่ผ่านด้วยเกรดที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องคำนวณคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือเครื่องคำนวณเกรดที่ได้รับมอบหมาย
กุมภาพันธ์ 24, 2023 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา