Thai

แปลง Excel XLS XLSX เป็น PDF ใน Python

ปัจจุบัน PDF ได้กลายเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสาร รูปแบบเอกสารยอดนิยมต่างๆ จะถูกแปลงเป็น PDF ก่อนที่จะแชร์ผ่านอินเทอร์เน็ต Excel เป็น PDF เป็นหนึ่งในสถานการณ์การแปลงที่ได้รับความนิยมซึ่งแผ่นงานจะถูกแปลงเป็นหน้า PDF แบบอ่านอย่างเดียว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ Excel XLSX หรือ XLS เป็น PDF โดยใช้ Python
เมษายน 2, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ