Thai

แปลง Excel XLS เป็น Word DOC ใน Python

ในหลายกรณี คุณต้องนำเข้าข้อมูลสเปรดชีตจากไฟล์ Excel ไปยังเอกสาร Word ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการดำเนินการนี้ทางโปรแกรมจากภายในแอปพลิเคชัน Python ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะสาธิตวิธีแปลงไฟล์ Excel เป็นรูปแบบ Word ใน Python ขั้นตอนและโค้ดตัวอย่างที่ระบุในบทความนี้ใช้ได้กับการแปลง XLS เป็น DOC, XLS เป็น DOCX, XLSX เป็น DOC และ XLSX เป็น DOCX
ตุลาคม 7, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ