Thai

แปลง DGN เป็น PDF ใน Java

เราสามารถส่งออกภาพวาด 2D หรือ 3D จากไฟล์ DGN ไปยังเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรม ไฟล์ DGN ถูกสร้างขึ้นและรองรับโดยแอปพลิเคชัน CAD การแปลงดังกล่าวช่วยให้สามารถแบ่งปันภาพวาดในรูปแบบพกพาได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงไฟล์ DGN เป็น PDF โดยใช้ Java
ตุลาคม 5, 2022 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน