Thai

ส่งออกข้อมูล Excel ไปยัง Google ชีตใน Python

ไฟล์ Excel ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเก็บข้อมูลและดำเนินการประเภทต่างๆ กับมัน เช่น การสร้างแผนภูมิ การใช้สูตร ในทางกลับกัน Google ชีตเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ยอดนิยมสำหรับสร้างและจัดการสเปรดชีต Google ชีตยังมีการแชร์สเปรดชีตแบบเรียลไทม์กับหลายๆ คน ในบางกรณี คุณอาจต้องส่งออกไฟล์ Excel XLS หรือ XLSX ไปยัง Google ชีตโดยทางโปรแกรม บทความนี้จะให้คำแนะนำฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีตั้งค่าโครงการ Google และส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel ไปยัง Google ชีตใน Python
กุมภาพันธ์ 14, 2022 · 5 min · อุสมาน อาซิซ