Thai

เข้าถึงและส่งออกหน้าในรูปแบบหลายหน้า TIFF, GIF และรูปแบบอื่นๆ โดยใช้ C# และ Java

Aspose.Imaging ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็น API ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานกับรูปภาพรูปแบบต่างๆ นอกจากรูปภาพหน้าเดียวแล้ว Aspose.Imaging ยังรองรับการจัดการรูปภาพหลายหน้า เช่น GIF, TIFF, PSD, DICOM, CDR และ WebP คุณสามารถเข้าถึงหน้าของภาพหลายหน้าและส่งออกไปยังหน้าเดียวหรือรูปแบบภาพหลายหน้าอื่น ในบทความนี้ ฉันจะสาธิตวิธีเข้าถึงหน้าต่างๆ ใน GIF, TIFF, PSD และอื่นๆ และส่งออกเป็นรูปแบบอื่นๆ ด้วยโปรแกรมใน C# และ Java เข้าถึงเพจในอิมเมจหลายเพจโดยใช้ C# หรือ Java ในการเข้าถึงหน้าต่างๆ ในรูปหลายหน้า (GIF, TIFF ฯลฯ) Aspose.Imaging มีอินเตอร์เฟส IMultipageImage ช่วยให้คุณได้รับแต่ละหน้าของภาพหลายหน้า คุณสามารถสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ IMultipageImage ได้จากบทความอ้างอิง API ต่อไปนี้ IMultipageImage ใน .NET IMultipageImage ใน Java ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการเข้าถึงหน้าใน TIFF หลายหน้า ค# using (Image image = Image.Load("image.tiff")) { if (image is IMultipageImage) { var pages = ((IMultipageImage)image).
มีนาคม 3, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ