Thai

แปลง OneNote เป็น Excel ใน C#

OneNote เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลที่คุณสามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญได้ บันทึกข้อความจากการประชุม แชร์ไฮไลท์หรือรายการการดำเนินการเพื่อแชร์กับทีมของคุณหรือเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง บางครั้งคุณอาจต้องการแปลงไฟล์ OneNote (.one) เป็นแผ่นงาน Excel ในรูปแบบ XLSX หรือ XLS
สิงหาคม 4, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง OneNote เป็น XLSX หรือ XLS ใน C#

ไฟล์ OneNote เป็นบันทึกดิจิทัลที่คุณสามารถบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในมือ พวกเขาสามารถเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน นำเสนอ หรือแบ่งปันข้อมูล ในบางกรณี คุณอาจต้องแปลงสมุดบันทึก OneNote ที่มีนามสกุลไฟล์ (.one) เป็นสมุดงาน XLSX หรือ XLS ดังนั้น บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแปลงไฟล์รูปแบบ OneNote เป็น XLSX หรือ XLS โดยทางโปรแกรมใน C#
สิงหาคม 4, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา