Thai

สร้าง เติม หรือแก้ไขแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้ด้วย C++

ด้วยการกำเนิดของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจำนวนมากถูกบันทึกแบบดิจิทัล บริษัทต่างๆ ได้คิดค้นโซลูชันเพื่อทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีหนึ่งคือแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้ แบบฟอร์ม PDF เป็นตัวเลือกยอดนิยมที่ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลแบบดิจิทัล อาจใช้แบบฟอร์ม PDF เพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจหรือเป็นแบบฟอร์มการรับเข้าเรียน ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีสร้าง กรอก และแก้ไขแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้โดยใช้ C++
มิถุนายน 18, 2021 · 3 min · มูฮัมหมัด อาหมัด