Thai

บีบอัดหรือปรับไฟล์ PDF ให้เหมาะสมด้วยคุณภาพเดียวกันโดยใช้ C++

PDF เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการแบ่งปันเอกสารทางอินเทอร์เน็ต การสนับสนุนทั่วโลกและการจัดวางที่สอดคล้องกันทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง ขนาดของไฟล์ PDF มักจะใหญ่ขึ้นเนื่องจากเนื้อหา เช่น รูปภาพ ภาพวาด ฯลฯ ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือบีบอัดไฟล์ PDF เพื่อลดขนาดโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อบีบอัดและปรับแต่งไฟล์ PDF เพื่อลดขนาดโดยใช้ C++
กรกฎาคม 6, 2021 · 3 min · มูฮัมหมัด อาหมัด