Thai

ผสานแบบอักษร True Type ใน Java

แบบอักษร True Type (TTF) เป็นหนึ่งในรูปแบบแบบอักษรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในรูปแบบการพิมพ์ดิจิตอล บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการรวมแบบอักษร True Type ใน Java เรียนรู้วิธีการรวมไฟล์ TTF สองไฟล์หรือมากกว่าเป็นไฟล์เดียวด้วย Java Font Merger API
มิถุนายน 7, 2024 · 1 min · มูซัมมิล ข่าน

รวมแบบอักษร True Type โดยใช้ C#

True Type Fonts (TTF) เป็นหนึ่งในรูปแบบแบบอักษรทั่วไปที่ใช้ในการพิมพ์ดิจิทัล ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีผสานแบบอักษร True Type โดยใช้ C# เรียนรู้วิธีรวมไฟล์ TTF หลายไฟล์เป็นไฟล์เดียวโดยใช้ Font Merger API
มีนาคม 6, 2024 · 2 min · มูซัมมิล ข่าน