Thai

สร้างบาร์โค้ด Aztec ใน C #

บาร์โค้ดแอซเท็กเป็นบาร์โค้ดสองมิติที่มีตารางสี่เหลี่ยมและรูปแบบตาวัวอยู่ตรงกลาง สามารถมีจำนวนเลเยอร์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องสร้างรหัส Aztec เพื่อสร้างรหัสที่เข้ารหัส ดังนั้น บทความนี้จึงครอบคลุมถึงวิธีสร้าง Aztec Barcode โดยทางโปรแกรมใน C#
กันยายน 21, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา