Thai

สร้างบาร์โค้ด Aztec ใน Java

บาร์โค้ด Aztec เป็นหนึ่งในบาร์โค้ดที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบรรจุข้อมูลด้วยความแม่นยำสูงในพื้นที่ขนาดเล็ก ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการสร้างรหัส Aztec ที่มีโหมดสัญลักษณ์ต่างๆ และการแก้ไขข้อผิดพลาด ตามข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีสร้าง Aztec Barcode โดยทางโปรแกรมใน Java
สิงหาคม 21, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา