Thai

สร้างและสแกนบาร์โค้ดโดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java

ในบทความนี้ ฉันจะแสดงวิธีสร้างบาร์โค้ดโดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสแกนและอ่านบาร์โค้ดประเภทต่างๆ โดยใช้ Java เทคโนโลยี บาร์โค้ด เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุในรูปแบบของรูปแบบต่างๆ บาร์โค้ดเป็นรูปแบบข้อมูลที่เข้ารหัสและเครื่องอ่านได้ซึ่งสามารถถอดรหัสหรืออ่านได้โดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด ทุกวันนี้ สินค้าเกือบทุกชนิดมีบาร์โค้ดที่สามารถสแกนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นได้ นอกจากนี้ จำนวนธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลต่อการใช้บาร์โค้ดประเภทต่างๆ ในกระบวนการซื้ออีกด้วย เฝ้าติดตามแนวโน้มในปัจจุบัน บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงวิธีสร้างและสแกนบาร์โค้ดประเภทต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน Java ของคุณโดยใช้โปรแกรมสร้างบาร์โค้ดและไลบรารีสแกนเนอร์ของ Aspose ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ: สร้างบาร์โค้ดโดยใช้ Java สร้าง QR หรือบาร์โค้ดอื่นๆ โดยใช้ Java สร้างบาร์โค้ดด้วยลักษณะที่กำหนดเองโดยใช้ Java สร้างบาร์โค้ดพร้อมคำบรรยายโดยใช้ Java สแกนและอ่านบาร์โค้ดใน Java Java Barcode Generator และ Scanner Library เพื่อสร้างบาร์โค้ดในแอปพลิเคชันที่ใช้ Java เช่น แอปพลิเคชันคอนโซล แอปพลิเคชัน Java Swing Aspose.BarCode for Java ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นโปรแกรมสร้างบาร์โค้ดและไลบรารีสแกนเนอร์ Java ที่ยืดหยุ่นและมีคุณลักษณะหลากหลาย คุณสามารถ ดาวน์โหลด JAR ของ Aspose.BarCode for Java หรือติดตั้งในแอปพลิเคชันที่ใช้ Maven โดยใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้ พื้นที่เก็บข้อมูล: AsposeJavaAPI Aspose Java API https://repository.
เมษายน 7, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ