Thai

สร้าง HTML5 Canvas โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#

ในบทความนี้ ฉันจะแสดงวิธีสร้างองค์ประกอบ HTML5 Canvas ด้วยกราฟิกโดยใช้ C# คุณสามารถฝังคุณลักษณะนี้ภายในแอปพลิเคชันเว็บ .NET ของคุณสำหรับการสร้างแบบไดนามิกและการรวม HTML5 Canvas บนหน้าเว็บ องค์ประกอบ HTML5 Canvas ใช้เพื่อวาดกราฟิกได้ทันทีภายในหน้าเว็บ มีพื้นที่ที่ทำหน้าที่เป็นที่เก็บกราฟิกหรือวัตถุวาดภาพ คุณสามารถวาดเส้นทาง กล่อง ข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ แล้วแสดงเป็นรูปแบบรูปภาพได้ Aspose.Imaging for .NET ให้คุณสร้างองค์ประกอบ HTML5 Canvas โดยใช้ C# หรือ VB.NET คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสร้าง HTML5 Canvas แบบไดนามิกและตั้งค่าไฟล์กราฟิกต้นฉบับภายในเว็บแอปพลิเคชันของคุณ เช่น แอปพลิเคชัน ASP.NET ลองดำเนินการต่อไปเพื่อตรวจสอบวิธีสร้างองค์ประกอบ HTML5 Canvas โดยใช้ C# กับ Aspose.Imaging for .NET API C # API เพื่อสร้าง HTML5 Canvas - การติดตั้ง สร้างเว็บเพจด้วย HTML5 Canvas โดยใช้ C# สร้าง HTML5 Canvas Element โดยใช้ C# เท่านั้น C # API เพื่อสร้าง HTML5 Canvas - การติดตั้ง ก่อนอื่น เรามาดูวิธีการติดตั้ง Aspose.
มิถุนายน 1, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ