Thai

สร้างแบบสำรวจ OMR หรือกระดาษคำตอบในภาษาจาวา

ในฐานะนักพัฒนา Java คุณสามารถสร้างแบบสำรวจ OMR แบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบได้อย่างง่ายดายจากมาร์กอัปข้อความโดยทางโปรแกรม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแบบสำรวจ OMR OMR หรือกระดาษคำตอบจากมาร์กอัปข้อความโดยใช้ Java
มีนาคม 31, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน

สร้าง OMR Sheet Checker หรือ Scanner ด้วย Java

Optical Mark Recognition (OMR) มักใช้เพื่อตรวจสอบแบบสำรวจ แบบสอบถาม และเอกสารข้อสอบแบบปรนัย เป็นวิธีการประมวลผลแบบฟอร์มที่รวดเร็วและแม่นยำ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเทมเพลต OMR และตรวจสอบกระดาษคำตอบที่กรอกโดยใช้ Java
สิงหาคม 5, 2021 · 3 min · มูฮัมหมัด อาหมัด