Thai

สร้างไฟล์ PDF จากรูปภาพโดยใช้ Java

ในหลายกรณี คุณอาจต้องแปลงชุดรูปภาพเป็นไฟล์ PDF ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแทรกรูปภาพทั้งหมดจากอัลบั้มลงในไฟล์ PDF ไฟล์เดียว ในทางกลับกัน คุณอาจต้องสร้าง PDF จากรูปภาพของเอกสารที่สแกน เพื่อจัดการกับกรณีดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีสร้าง PDF จากหลายภาพโดยใช้ Java
มีนาคม 1, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ