Thai

สร้างรูปขนาดย่อสำหรับ PowerPoint PPTX หรือ PPT โดยใช้ C#

รูปขนาดย่อมักใช้เพื่อสร้างรูปภาพขนาดใหญ่ในเวอร์ชันขนาดเล็ก ช่วยให้ดูหรือเลื่อนดูรายการรูปภาพได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ MS PowerPoint ยังมีภาพขนาดย่อของสไลด์ในงานนำเสนออีกด้วย เมื่อใช้ภาพขนาดย่อของสไลด์ คุณจะดูงานนำเสนอและนำทางไปยังสไลด์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างภาพขนาดย่อของ PowerPoint PPTX หรือ PPT โดยใช้ C# สิ่งนี้อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อคุณต้องการสร้างเว็บของคุณเองหรือโปรแกรมดู PowerPoint บนเดสก์ท็อป
สิงหาคม 30, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ