Thai

สร้าง QR Code ใน Java

ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการสร้างรหัส QR ด้วยประเภทการเข้ารหัสที่แตกต่างกัน ตามกรณีการใช้งานดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีสร้าง QR Code โดยทางโปรแกรมใน Java
สิงหาคม 8, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา

สร้าง Swiss QR Code โดยใช้ Java

Swiss QR Code เข้ารหัสข้อมูลการชำระเงินที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเรียกชำระเงิน ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้าง Swiss QR Code ถอดรหัสและอ่านข้อมูลการชำระเงินจาก Swiss QR Code โดยใช้ Java
มิถุนายน 10, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน