Thai

สร้างภาพขนาดย่อสำหรับ PowerPoint PPTX หรือ PPT โดยใช้ Java

รูปขนาดย่อคือรูปภาพขนาดใหญ่ในเวอร์ชันขนาดเล็กที่ช่วยให้ดูหรือเลื่อนดูรายการรูปภาพได้ง่ายขึ้น MS PowerPoint ยังใช้ภาพขนาดย่อสำหรับงานนำเสนอเพื่ออ่านเนื้อหาและนำทางไปยังสไลด์เฉพาะ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างภาพขนาดย่อของ PowerPoint PPTX หรือ PPT โดยใช้ Java คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในขณะที่สร้างเว็บหรือโปรแกรมดู PowerPoint บนเดสก์ท็อปของคุณ
สิงหาคม 3, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ