Thai

สร้างไฟล์ PDF ที่ติดแท็กใน Java

ไฟล์ PDF ที่ติดแท็กจะใช้แท็กเพื่อกำหนดโครงสร้างเชิงตรรกะของเนื้อหาในเอกสาร ไฟล์ PDF ประเภทนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การอ่านโดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือและโปรแกรมอ่านหน้าจอ ในโพสต์ก่อนหน้านี้ คุณได้เห็นวิธีสร้างไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมในแอปพลิเคชัน Java ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างไฟล์ PDF ที่ติดแท็กโดยทางโปรแกรมใน Java
เมษายน 25, 2022 · 4 min · อุสมาน อาซิซ