Thai

แปลงรูปภาพเป็น Excel ด้วย OCR ใน Java

คุณสามารถแปลงรูปภาพเป็นไฟล์ Excel ด้วยการรู้จำอักขระด้วยแสงโดยทางโปรแกรมใน Java คุณสามารถโหลดอิมเมจอินพุตจากดิสก์หรือที่อยู่ URI จากนั้นจดจำข้อความเพื่อสร้างไฟล์ XLSX หรือ XLS
ธันวาคม 26, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา