Thai

แปลงรูปภาพเป็น JSON ด้วย OCR ใน C#

รูปภาพหรือกราฟิกแสดงข้อมูลภาพจำนวนมากซึ่งอาจมีข้อความ รูปภาพ กราฟ ฯลฯ บางครั้งคุณอาจต้องการแปลงข้อมูลบางอย่างจากรูปภาพ JPG หรือ PNG เป็นรูปแบบ JSON เพื่อประมวลผลข้อมูลบางอย่าง ตามข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงอิมเมจเป็น JSON โดยดำเนินการ OCR แบบเป็นโปรแกรมใน C#
พฤษภาคม 30, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา