Thai

ส่งเอกสาร Word ในเนื้อหาอีเมลโดยใช้ C#

การนำเสนอเนื้อหาของอีเมลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดึงดูดผู้อ่าน ดังนั้น อีเมลจะถูกจัดรูปแบบอย่างดีโดยใช้หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย ตาราง รูปภาพ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขอีเมลในตัวส่วนใหญ่ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง เพื่อจัดการกับข้อจำกัดนี้ บทความนี้ครอบคลุมวิธีเขียนอีเมลของคุณโดยใช้เอกสาร Word เป็นเนื้อหาอีเมลใน C#
กุมภาพันธ์ 16, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ