Thai

แปลง XML เป็น MPP หรือในทางกลับกันโดยทางโปรแกรมใน Java

XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เหมือนกับข้อมูลบางอย่างที่เก็บไว้ระหว่างแท็กต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและส่งข้อมูล ในทางกลับกัน เราใช้รูปแบบไฟล์ MPP สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถแปลง XML เป็น MPP และไฟล์รูปแบบ MPP เป็น XML โดยใช้ภาษา Java มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกระหว่างไฟล์ XML และ MPP ตามความต้องการของคุณ
มีนาคม 9, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา