Thai

แทรกข้อความหรือรูปภาพใน XPS โดยใช้ C#

ไฟล์ XPS มีข้อมูลเลย์เอาต์ของหน้าคงที่ ซึ่งรวมถึงเลย์เอาต์ ลักษณะที่ปรากฏ และข้อมูลการพิมพ์สำหรับเอกสาร คุณสามารถแทรกข้อความหรือรูปภาพลงในไฟล์ XPS โดยทางโปรแกรมใน C#
เมษายน 15, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา