Thai

แทรกตารางในเอกสาร Word (DOC/DOCX) โดยใช้ C++

การใช้ Aspose.Words for C++ API คุณสามารถแทรกตารางในเอกสารคำได้ คุณสามารถกำหนดค่า API ได้โดยดาวน์โหลดจาก New Releases หรือผ่านแกลเลอรี NuGet เมื่อกำหนดค่าอย่างถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้เมธอด คุณสมบัติ และคลาสที่เปิดเผยโดย API เพื่อให้สามารถใช้การเรียก API ง่ายๆ สองสามรายการเพื่อสร้าง แก้ไข หรือจัดการเอกสาร Microsoft Word เช่น ไฟล์ DOCX หรือ DOC
กันยายน 20, 2020 · 4 min · ฟาร์ฮาน ราซา

สร้างเอกสาร MS Word (DOC/DOCX) โดยใช้ C++

Aspose.Words เป็นคอลเล็กชัน API ที่มีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแปลงเอกสาร MS Word โดยทางโปรแกรม มีคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูงที่หลากหลายสำหรับการจัดการเอกสารการประมวลผลคำ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Aspose.Words for C++ และสร้างเอกสาร MS Word ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้ C++ คำแนะนำทีละขั้นตอนและตัวอย่างโค้ดจะช่วยให้คุณทราบวิธีแทรกข้อความ รูปภาพ ตาราง รายการ และองค์ประกอบอื่นๆ ในเอกสาร Word
สิงหาคม 25, 2020 · 3 min · อุสมาน อาซิซ