Thai

แทรกตารางในเอกสาร Word (DOC/DOCX) โดยใช้ C++

การใช้ Aspose.Words for C++ API คุณสามารถแทรกตารางในเอกสารคำได้ คุณสามารถกำหนดค่า API ได้โดยดาวน์โหลดจาก New Releases หรือผ่านแกลเลอรี NuGet เมื่อกำหนดค่าอย่างถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้เมธอด คุณสมบัติ และคลาสที่เปิดเผยโดย API เพื่อให้สามารถใช้การเรียก API ง่ายๆ สองสามรายการเพื่อสร้าง แก้ไข หรือจัดการเอกสาร Microsoft Word เช่น ไฟล์ DOCX หรือ DOC
กันยายน 20, 2020 · 4 min · ฟาร์ฮาน ราซา