Thai

แปลงไฟล์ OFT เป็น HTML ใน Java

MS Outlook ใช้ OFT เป็นรูปแบบเทมเพลตเพื่อสร้างเค้าโครงสำหรับอีเมล เทมเพลตสามารถจัดรูปแบบล่วงหน้าและเติมเนื้อหาแบบไดนามิกสำหรับสร้างข้อความที่กำหนดเอง ในบางกรณี คุณอาจได้รับไฟล์ OFT และจำเป็นต้องแปลงเป็นรูปแบบ HTML โดยทางโปรแกรม บทความนี้แสดงวิธีแปลงไฟล์ OFT เป็น HTML ใน Java เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
เมษายน 12, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ