Thai

แปลง OBJ เป็น 3DS ใน Java

ไฟล์ OBJ มีใบหน้าหลายเหลี่ยม แผนที่พื้นผิว และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวัตถุ 3 มิติ ในขณะที่ไฟล์ 3DS ใช้เพื่อเก็บข้อมูลตาข่ายและข้อมูลวัสดุพร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ บางครั้ง คุณอาจต้องแปลงไฟล์ OBJ เป็นรูปแบบ 3DS สำหรับข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ OBJ เป็นไฟล์ 3DS โดยทางโปรแกรมใน Java
สิงหาคม 1, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา