Thai

แปลงรูปภาพ PNG เป็น JPG ใน Java

ในสถานการณ์ต่างๆ คุณอาจต้องลดขนาดของภาพ PNG ในกรณีเช่นนี้ การแปลง PNG เป็น JPG นั้นถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้การแปลงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติจากภายในแอปพลิเคชัน Java บทความนี้แสดงวิธีการแปลงรูปภาพ PNG เป็น JPG โดยทางโปรแกรมใน Java
พฤศจิกายน 15, 2021 · 1 min · อุสมาน อาซิซ