Thai

แปลง USDZ เป็น PDF ใน Java

ไฟล์ USDZ รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแรเงา การเสียรูปของโครงกระดูก และแง่มุมอื่นๆ ของฉาก 3 มิติ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการแปลงไฟล์ USDZ เป็นรูปแบบ PDF เนื่องจากไฟล์ PDF ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในหลายแพลตฟอร์ม สำหรับข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีแปลงไฟล์ USDZ เป็นไฟล์ PDF ใน Java
เมษายน 11, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา