Thai

แปลง JPG เป็น DOCX ใน C# .NET

JPG เป็นหนึ่งในรูปแบบรูปภาพที่ใช้กันทั่วไปในทุกวันนี้ รูปแบบ JPG รองรับการบีบอัดแบบสูญเสียซึ่งจะลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ อาจมีกรณีที่คุณต้องนำเข้ารูปภาพ JPG ไปยัง Word DOCX จากภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับชุดรูปภาพ JPG ที่คุณต้องการแปลงเป็นเอกสาร DOCX เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บทความนี้แสดงวิธีแปลงรูปภาพ JPG เป็น DOCX ใน C# .NET
กรกฎาคม 25, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ