Thai

แปลง PNG, JPG เป็น TGA หรือจัดการ TGA โดยใช้ C#

TGA เป็นตัวย่อของ Truevision Graphics Adapter และมักเรียกกันว่า TARGA, Truevision Advanced Raster Graphics Adapter คุณสามารถแปลงรูปภาพ PNG และ JPG เป็น TGA หรือจัดการรูปภาพ TGA โดยใช้ C# TARGA เป็นรูปแบบไฟล์กราฟิกแรสเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Aspose.Imaging for .NET API พร้อมด้วยรูปแบบไฟล์อื่นๆ ที่รองรับ
ตุลาคม 11, 2020 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา