Thai

แปลงรูปภาพ JPG หรือ PNG เป็น XML ด้วย OCR ใน Java

ไฟล์ XML มักถูกใช้เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลสำหรับจัดเก็บและขนส่งข้อมูล บางครั้งรูปภาพอาจมีข้อมูลบางอย่างที่คุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติม คุณสามารถแปลงรูปภาพ JPG หรือ PNG เป็นรูปแบบ XML ได้อย่างง่ายดาย บทความนี้อธิบายวิธีแปลงไฟล์รูปภาพ JPG หรือ PNG เป็นรูปแบบ XML ด้วย OCR โดยทางโปรแกรมใน Java
พฤษภาคม 1, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา