Thai

สร้างและอ่านรหัส QR Royal Mail ใน C#

รหัส QR ของ Royal Mail เป็นบาร์โค้ดที่เครื่องอ่านได้ซึ่งใช้ในรูปแบบตัวอักษร โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการติดตามและการจัดส่งจดหมาย กำหนดการจัดส่ง และสถิติการรายงาน ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างและอ่านบาร์โค้ด 2D ของ Royal Mail Mailmark โดยใช้ C#
มีนาคม 3, 2022 · 3 min · มูซัมมิล ข่าน